Tiêu chuẩn Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:11/09/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thi đua khen thưởng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh chị cho tôi hỏi Tiêu chuẩn Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” được quy định như sau:

   a) Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ;

   b) Cách thức xét tặng:

   Tổ chức xét tặng mỗi năm 01 lần đối với cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ vào thời điểm kết thúc năm công tác.

   Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định:

   Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

   Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn