Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:12/09/2019

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” ngành được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”:

   a) Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, khen thưởng;

   b) Cách thức xét tặng:

   Tổ chức xét tặng hàng năm đối với tập thể quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật thi đua khen thưởng 2003 thì Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

   - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

   - Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

   - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn