Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II

Ngày hỏi:02/11/2019

Liên quan đến chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Ban biên tập cho hỏi: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

   - Nắm được chiến lược phát triển các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

   - Am hiểu về một lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

   - Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra;

   - Nắm vững kiến thức về quản lý kinh tế - kỹ thuật và văn bản pháp quy trong lĩnh vực điều tra chuyên ngành;

   - Có khả năng phân tích, tổng hợp tình hình sản xuất, đời sống xã hội liên quan đến công tác điều tra tài nguyên môi trường;

   - Tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên hoặc chủ trì 01 (một) đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn