Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý hạng III

Ngày hỏi:05/11/2019

Hiện đang theo học tại Khoa Luật của một trường Đại học năm thứ 3, bạn Thế Anh có thắc mắc sau mong nhận hồi đáp từ Ban biên tập. Thắc mắc có nội dung: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý hạng III bao gồm những tiêu chuẩn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý hạng III bao gồm những tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV, cụ thể như sau:

   - Có năng lực vận dụng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác trợ giúp pháp lý;

   - Có kiến thức, hiểu biết sâu về lĩnh vực pháp luật trợ giúp pháp lý được phân công; thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; độc lập, chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

   - Có năng lực hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được phân công;

   - Có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và người thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý;

   - Có năng lực tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác trợ giúp pháp lý;

   - Có thời gian làm công tác pháp luật từ 02 (hai) năm trở lên, kể cả thời gian tập sự, thử việc.

   Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan trợ giúp pháp lý thì phải có thời gian ít nhất 02 (hai) năm giữ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, cấp hàm tương đương chức danh Trợ giúp viên pháp lý hạng III.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trợ giúp viên pháp lý
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn