Tổ chức thanh niên xung phong bị giải thể trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:18/02/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Tổ chức thanh niên xung phong bị giải thể trong trường hợp nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì:

   - Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên.

   - Thanh niên xung phong được tổ chức dưới các hình thức sau đây:

   + Tổng đội thanh niên xung phong;

   + Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội.

   Về các trường hợp giải thể tổ chức thanh niên xung phong thì tại Điều 6 Thông tư 11/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vụ ban hành có quy định như sau:

   + Kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong quyết định thành lập mà không có quyết định gia hạn.

   + Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   + Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức thanh niên xung phong vi phạm pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về các trường hợp giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh niên xung phong
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn