Tốc độ tải dữ liệu trung bình đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng

Ngày hỏi:24/08/2019

Quy chuẩn kỹ thuật mới về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất vừa được ban hành. Theo đó, nhờ anh chị giải thích giúp tôi về tốc độ tải dữ liệu trung bình đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng? Mong nhận được sự hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1.2.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT (có hiệu lực từ 01/03/2020) định nghĩa về tốc độ tải dữ liệu trung bình đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, cụ thể như sau:

   Tốc độ tải dữ liệu trung bình gồm: tốc độ tải xuống trung bình (Pd) và tốc độ tải lên trung bình (Pu):

   - Tốc độ tải xuống trung bình (Pd) là tỷ số giữa tổng tốc độ tải xuống trên tổng mẫu đo tải xuống.

   - Tốc độ tải lên trung bình (Pu) là tỷ số giữa tổng tốc độ tải lên trên tổng mẫu đo tải lên.

   Trong đó:

   - Tốc độ tải xuống của từng mẫu đo lả tỷ số giữa tổng dung lượng tệp dữ liệu tải xuống trên tổng thời gian tải xuống của mẫu đó.

   - Tốc độ tải lên của từng mẫu đo là tỷ số giữa tổng dung lượng tệp dữ liệu tải lên trên tổng thời gian tải lên của mẫu đó.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT