Trách nhiệm Bộ Tài chính trong điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2019

Ngày hỏi:04/11/2019

Trách nhiệm Bộ Tài chính trong điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2019 được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thì nội dung này được quy định như sau:

   Bộ Tài chính:

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các nhà tài trợ đàm phán, ký kết Hiệp định khung và Hiệp định vay cụ thể đối với các dự án tại Phụ lục 1c kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

   - Kịp thời có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn