Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày hỏi:22/11/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cho tôi hỏi trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 81/2019/NĐ-CP thì trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như sau:

   1. Phân công, bảo đảm trang bị cho lực lượng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Bộ Công an.

   2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 11; các điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 và điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 29 của Nghị định này.

   3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội trong xây dựng, huấn luyện, diễn tập và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   4. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua hoạt động kiểm soát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Công an phụ trách.

   5. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo thẩm quyền.

   6. Lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc phạm vi quản lý và kiến nghị với Cơ quan đầu mối quốc gia đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách người bị chỉ định theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   7. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý căn cứ chức năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Chương III và Chương IV của Nghị định này; phát hiện, điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mang theo vũ khí
  Mua bán vũ khí
  Quản lý vũ khí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn