Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày hỏi:22/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cho tôi hỏi trách nhiệm của Bộ Công Thương trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 81/2019/NĐ-CP thì Trách nhiệm của Bộ Công Thương trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như sau:

   Bộ Công Thương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chủ trì về quản lý hóa chất lưỡng dụng thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động hóa chất thương mại để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan; phối hợp thực hiện điểm c khoản 1 Điều 29 của Nghị định này.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ Công Thương trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mang theo vũ khí
  Mang vũ khí trái phép
  Mua bán vũ khí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn