Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày hỏi:22/11/2019

Cho tôi hỏi trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 81/2019/NĐ-CP thì trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như sau:

   Bộ Khoa học và Công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng hoạt động về vật liệu phóng xạ và hạt nhân; vật tư, thiết bị và công nghệ lưỡng dụng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; điều động nhân lực, phương tiện tham gia ứng phó tại hiện trường của hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có tác nhân phóng xạ, hạt nhân khi có yêu cầu của Cơ quan đầu mối quốc gia; phối hợp thực hiện điểm c khoản 1 Điều 29 của Nghị định này.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua bán vũ khí
  Quản lý vũ khí
  Sử dụng vũ khí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn