Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với thanh niên xung phong được quy đinh như thế nào?

Ngày hỏi:06/12/2016

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với thanh niên xung phong được quy đinh như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang công tác tại một Ủy ban huyện, thuộc miền núi phía Bắc. Trong các hoạt động của cơ quan em có sự tham gia của nhiều thanh niên xung phong. Do một số vấn đề trong hoạt động quản lý nên em cũng có tìm hiểu các quy định về thanh niên xung phong nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Em muốn hỏi: Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với thanh niên xung phong được quy đinh như thế nào? Và văn bản nào hướng dẫn về điều này? Em xin cảm ơn. Trân trọng! Em tên là Thành Công, SĐT: 016***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với thanh niên xung phong được hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, bao gồm:

   1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với thanh niên xung phong.

   2. Đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động đối với thanh niên xung phong.

   3. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức, hoạt động và việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.

   4. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức, hoạt động và việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với thanh niên xung phong, được quy định tại Nghị định 12/2011/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh niên xung phong
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn