Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày hỏi:22/11/2019

Cho tôi hỏi trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 39 Nghị định 81/2019/NĐ-CP thì trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt như sau:

   1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phối hợp thực hiện điểm c khoản 1 Điều 29 của Nghị định này.

   2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý sẵn sàng tham gia phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được huy động.

   3. Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

   - Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin cho hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

   - Phối hợp với các đơn vị quân đội, công an xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động này cho việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

   - Quản lý việc đưa tin về hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho cán bộ, nhân dân; chủ động phát hiện các hành vi lợi dụng hoạt động thông tin, truyền thông của tổ chức, cá nhân để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mang theo vũ khí
  Mang vũ khí trái phép
  Mua bán vũ khí
  Quản lý vũ khí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn