Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi áp dụng các biện pháp lâm sinh

Ngày hỏi:25/01/2019

Được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn băn về biện pháp lâm sinh. Anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi áp dụng các biện pháp lâm sinh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 15 Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, quy định:

   1. Tổng cục Lâm nghiệp

   - Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước;

   - Xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho các loài cây trồng lâm nghiệp chính;

   - Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tại các địa phương.

   2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   - Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư này trên địa bàn tỉnh;

   - Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh theo quy định tại Thông tư này;

   - Xây dựng và ban hành các hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho loài cây đặc thù trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi áp dụng các biện pháp lâm sinh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn