Trách nhiệm của Công an các đơn vị trong thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh, trật tự

Ngày hỏi:25/05/2017

Trách nhiệm của Công an các đơn vị trong thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh, trật tự được quy định ra sao? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Ngọc Hiền, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi có tìm hiểu về hệ thông các văn bản trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia. Trong đó, một vài chỗ tôi chưa nắm rõ. Các bạn cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trách nhiệm của Công an các đơn vị trong thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh, trật tự? Văn bản nào điều chỉnh nội dung này? Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn! Xin chân thành cảm ơn! 

Trương Ngọc Hiền (hienngoc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh trật tự được quy định tại Điều 28 Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Cụ thể như sau:

   Trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc thẩm định dự thảo thông tư của Bộ trưởng, thông tư liên tịch do Bộ Công an chủ trì thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   1. Đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư, thông tư liên tịch có trách nhiệm:

   a) Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến Vụ Pháp chế; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo thông tư, thông tư liên tịch theo yêu cầu của Vụ Pháp chế;

   b) Thuyết trình về dự thảo thông tư, thông tư liên tịch khi có yêu cầu của Vụ Pháp chế;

   c) Phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở ý kiến thẩm định;

   d) Giải trình bằng văn bản về việc tiếp thu, không tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đồng thời gửi bản giải trình đến Vụ Pháp chế.

   2. Các đơn vị khác, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

   a) Phối hợp thẩm định theo đề nghị của Vụ Pháp chế;

   b) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thẩm định theo yêu cầu của Vụ Pháp chế;

   c) Có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định để hoàn chỉnh dự thảo và hồ sơ trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

   3. Tổ chức pháp chế các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét, thẩm định ban đầu dự thảo thông tư, thông tư liên tịch do đơn vị mình soạn thảo trước khi lãnh đạo đơn vị đó gửi đến Vụ Pháp chế thẩm định để trình lãnh đạo Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh trật tự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 66/2011/TT-BCA .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn