Trách nhiệm của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, thu gom và xử lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày hỏi:01/06/2018

Trách nhiệm của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, thu gom và xử lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Phương, đang tìm hiểu quy định của pháp luật về thu gom và tiêu huỷ vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, thu gom và xử lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, thu gom và xử lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được quy định tại Điều 12 Thông tư 31/2012/TT-BCA hướng dẫn việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, cụ thể như sau:

   - Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại địa phương.

   - Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức mở đợt vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc địa bàn quản lý.

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công tác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như sau:

   + Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bị hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý và cấp giấy phép sử dụng.

   + Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan chức năng của địa phương và Trung ương đóng tại địa phương phát hiện, thu giữ khi thi hành công vụ.

   + Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có liên quan đến các vụ án đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương và cơ quan của Trung ương đóng tại địa phương bàn giao sau khi đã xử lý theo quy định của pháp luật.

   + Vũ khí, vật liệu nổ sau chiến tranh còn tồn tại ngoài xã hội; vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do nhân dân phát hiện và trình báo.

   - Chỉ đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Công an cấp huyện thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, đề xuất thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định.

   - Tổ chức tập huấn về chuyên môn quân khí cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định.

   - Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với việc chấp hành các quy định về tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp nhận, thu gom và xử lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 31/2012/TT-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn