Trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày hỏi:16/01/2019

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm về vấn đề này nên rất mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn! 

Hồng Tuyền (tuyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật đo lường 2011 thì:

   Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước có trách nhiệm sau đây:

   - Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển chuẩn quốc gia, kế hoạch phát triển chuẩn quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Quản lý việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường.

   - Tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

   - Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường;

   - Hợp tác quốc tế về đo lường.

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo lường;

   - Tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động đo lường.

   - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đo lường 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn