Trạm trưởng Trạm kiểm dịch đầu mối có được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật không?

Ngày hỏi:03/07/2019

Anh chị cho tôi hỏi. Tôi làm trạm trưởng trạm kiểm dịch đầu mối trên tuyến đường giao thông mà lại được cho phép cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh đúng hay sai?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT thì:

   3. Trách nhiệm của Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thú y cấp tỉnh:

   a) Tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Cục Thú y;

   b) Phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y nơi cách ly kiểm dịch động vật giống nhập khẩu;

   c) Tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư này tại các cửa khẩu được ủy quyền;

   d) Ủy quyền cho kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;
   ..."

   Như vậy, trường hợp Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành về thú y cấp tỉnh ủy quyền cho kiểm dịch viên động vật thực hiện việc kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh. Do đó, bạn là Trạm trưởng trạm kiểm dịch đầu mối trên tuyến đường giao thông nếu được ủy quyền cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh thì bạn được phép thực hiện.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn