Triết học pháp quyền của Hêghen là gì?

Triết học pháp quyền của Hêghen là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Triết học pháp quyền của Hêghen là tác phẩm triết học của Hêghen - nhà tư tưởng lớn của Đức (1770-1831) trước C. Mác, trình bày về Nhà nước và pháp luật với sự "diễn đạt nhất quán nhất, phong phú và đầy đủ" (C. Mác).


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn