Triệu hồi đại sứ là gì?

Triệu hồi đại sứ là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Triệu hồi đại sứ là Hành vi pháp lý của nước cử đi áp dụng để gọi đại sứ của mình đang công tác tại nước ngoài trở về. Lý do triệu hồi đại sứ có thể là bổ nhiệm đại sứ khác, cách chức đại sứ, do yêu cầu của nước sở tại, do nảy sinh căng thẳng về quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhưng chưa đến mức cắt đứt hoặc những lí do khác nhau.

   Nguyên thủ quốc gia là người có thẩm quyền cử đại sứ ra nước ngoài nên cũng có quyền triệu hồi đại sứ về nước. Hình thức thực hiện quyền này được thể hiện dưới hình thức nguyên thủ quốc gia của nước cử đại sứ gửi thư cho nguyên thủ quốc gia nhận đại sứ chính thức thông báo việc triệu hồi. Bên triệu hồi đại sứ không có nhiệm vụ phải giải thích lý do của việc triệu hồi cho nước nhận đại sứ. Việc triệu hồi thể hiện dưới hình thức "thư triệu hồi" đối với trường hợp thuộc lí do thứ nhất và thứ hai kể trên.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn