Trình độ bằng cấp của bí thư xã?

Ngày hỏi:23/09/2019

Thưa luật sư, cho em xin hỏi một số vấn đề về luật cán bộ công chức. Em đang là bí thư xã đoàn, vậy cho em hỏi làm đoàn cần chuyên môn gì, hiện tai em có bằng đại học kế toán, vậy đủ điều kiện chưa? Theo em được nghe thông tin của phòng nội vụ bảo rằng phải có bằng công tác xã hội hoặc bằng luật, vậy có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm Quyết định 04/2004/QĐ-BNV thì tiêu chuẩn bí thư xã như sau:

   + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

   + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

   + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

   + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

   Như vậy, trình độ tối thiểu đối với bí thư xã đoàn là tốt nghiệp trung học phổ thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn