Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính

Ngày hỏi:08/10/2008

Các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính của ông chủ tịch cấp huyện đối với quyết định thu hồi đất của nhân dân. Nếu người dân không đồng ý với quyết định đó và cho rằng quyết định đó vi phạm thì giải quyết vấn đề này như thế nào? Người dân chúng tôi có quyền khởi kiện tại Toà án hay không? Mong luật sư tận tình giúp đỡ.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Hiện nay trong lĩnh vực chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều vấn đề phức tạp, không chỉ người sử dụng đất vi phạm mà cả những người có trách nhiệm trong quản lý, thực hiện luật, thi hành luật cũng vi phạm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc khiếu nại về đất đai trở nên phức tạp, bức xúc trong dư luận xã hội. So với trước đây thì từ khi Luật Đất đai năm 2003 ra đời, đã có rất nhiều văn bản của Chính phủ và các bộ ngành có liên quan hướng dẫn thi hành luật và các văn bản này cũng luôn được bổ sung qua thực tiễn thi hành Luật trong những năm qua để luật thực sự đi vào cuộc sống. Đối với một quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND cấp huyện bị người dân khiếu nại thì luật hướng dẫn cách giải quyết như sau: Trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện có quyết định hành chính (quyết định thu hồi đất) mà người bị thu hồi đất (người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan) không đồng ý với quyết định thu hồi đất đó có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của luật khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến UBND cấp tỉnh. Trường hợp khiếu nại đến UBND cấp tỉnh thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết khiếu nại, của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là quyết định giải quyết lần hai, phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Như luật sư đã trình bày và giải thích thì Luật quy định tương đối đầy đủ về giải quyết khiếu nại về đất đai, tạo cho người dân phát huy quyền dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn