Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Ngày hỏi:12/10/2016

Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Hoàng Thuỳ Linh, quê ở Đồng Tháp. Em đang muốn tìm hiểu về Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp: Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 09874*****.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích được quy định như sau:

   a) Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định 61/2016/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm:

   - Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã được cấp đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng;

   - 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong năm đề nghị cấp lại;

   Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề đã được ghi nhận trong Chứng chỉ hành nghề đã cấp, phải gửi kèm theo hồ sơ các bản sao chứng chỉ, chứng nhận quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

   b) Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc SởVăn hóa và Thể thao xem xét, quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   c) Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bổ sung nội dung hành nghề, thời hạn cấp được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn