Trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự do Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành

Ngày hỏi:26/05/2017

Trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự do Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Gần đây, khi nghiên cứu về vấn đề soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự, tôi thắc mắc về trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành trong lĩnh vực này được thực hiện ra sao? Văn bản nào điều chỉnh vấn đề này? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Trần Minh Anh (0906****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự do Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành được quy định tại Điều 38 Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Cụ thể như sau:

   1. Khi nhận được văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự do các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi đến theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, chậm nhất không quá 3 (ba) ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Văn phòng Bộ có trách nhiệm chuyển đến Vụ Pháp chế để kiểm tra.

   Sau khi tiếp nhận những văn bản quy phạm pháp luật được gửi đến, Vụ Pháp chế có trách nhiệm vào “Sổ văn bản đến” và lập hồ sơ quản lý văn bản đến để kiểm tra.

   2. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng tổ chức kiểm tra những văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự theo nội dung quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư này.

   Trường hợp phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc không phù hợp với tình hình thực tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo để Bộ trưởng Bộ Công an thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản tự kiểm tra, xử lý và yêu cầu gửi thông báo kết quả xử lý cho Bộ Công an trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

   3. Căn cứ vào kết quả kiểm tra văn bản, Vụ Pháp chế lập hồ sơ về văn bản có nội dung trái pháp luật để báo cáo Bộ trưởng theo nội dung quy định tại điểm a khoản 3 Điều 37 của Thông tư này.

   Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản có dấu hiệu trái pháp luật không xử lý trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo hoặc kết quả xử lý không được Bộ Công an chấp nhận, Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an tiến hành xử lý văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP.

   Kết quả xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự phải gửi đăng Công báo và gửi đến các bộ, ngành, địa phương mà trước đó văn bản đã được gửi đến. Nếu văn bản có nội dung trái pháp luật đã đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì kết quả xử lý cũng phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   4. Trình tự, thủ tục cụ thể kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự do Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 66/2011/TT-BCA .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thủ tục
  Xử lý
  Kiểm tra
  Bảo vệ an ninh trật tự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn