Trình tự thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc với phần không có điện

Ngày hỏi:08/12/2020

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vè an toàn điện mới nhất thì trình tự thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc với phần không có điện được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Tiểu mục II.I Mục II Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT (Có hiệu lực từ 01/06/2021) thì trình tự thực hiện các biện pháp an toàn trước khi làm việc với phần không có điện như sau:

   - Cắt điện và thực hiện các biện pháp ngăn chặn có điện trở lại.

   - Kiểm tra xác định không còn điện.

   - Thực hiện nối đất (tiếp địa):

   +Đơn vị quản lý vận hành thực hiện nối đất tạo vùng làm việc an toàn trước khi bàn giao hiện trường.

   + Đơn vị công tác thực hiện bổ sung nối đất di động tại nơi làm việc nếu cần thiết khi thực hiện công việc.

   - Đặt rào chắn và treo biển báo an toàn.

   - Biện pháp an toàn cần thiết khác do đơn vị công tác quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn