Trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ

Trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ? (Tôi là con liệt sĩ, nay tuổi già sức yếu, kinh tế gặp nhiều khó khăn, tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, con liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong những trường hợp sau:
   a) Con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học.
   b) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
   c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
   Vì vậy, đề nghị ông đối chiếu với quy định nêu trên, nếu đủ điều kiện thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn