Trong quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố đối với tằm giống được quy định ra sao?

Ngày hỏi:06/03/2020

Anh Chín hiện đang kinh doanh và nuôi tằm giống có thắc mắc cần hỗ trợ như sau: Liên quan đến giống vật nuôi trong chăn nuôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối với tằm giống thì có quy định chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Phụ lục V Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT có quy định về chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố đối với tằm giống trong quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi, cụ thể như sau:

   Đối với tằm giống

   STT

   Chỉ tiêu

   Đơn vị tính

   Mức công bố

   1

   Số quả trứng/ổ

   quả

   Không nhỏ hơn

   2

   Tỷ lệ trứng nở hữu hiệu

   %

   Không nhỏ hơn

   3

   Tỷ lệ tằm sống

   %

   Không nhỏ hơn

   4

   Tỷ lệ nhộng sống

   %

   Không nhỏ hơn

   5

   Năng suất kén/ổ

   g

   Không nhỏ hơn

   6

   Khối lượng toàn kén

   g

   Không nhỏ hơn

   7

   Khối lượng vỏ kén

   g

   Không nhỏ hơn

   8

   Tỷ lệ vỏ kén

   %

   Không nhỏ hơn

   9

   Chiều dài tơ đơn

   mét

   Không nhỏ hơn

   10

   Tỷ lệ lên tơ tự nhiên

   %

   Không nhỏ hơn

   11

   Tỷ lệ bệnh gai

   %

   Không có


   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn