Trường hợp không có tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:12/10/2016

Trường hợp không có tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được thực hiện như thế nào? Chào các anh chị tư vấn pháp lý Thư Ký Luật! Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn có những quy định pháp lý tôi chưa được rõ. Đặc biệt là đối với các tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài. Các anh chị cho tôi hỏi: Trường hợp không có tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được thực hiện như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 95/2010/NĐ-CP thì trường hợp không có tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được quy định như sau:

   a) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam là đầu mối phối hợp trong tìm kiếm, cứu nạn trên biển, thông báo các yêu cầu, điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam và biện pháp, cách thức phối hợp với các lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài khi hoạt động trên các vùng biển của Việt Nam;

   b) Lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển Việt Nam có trách nhiệm thông tin, báo cáo kịp thời theo các nội dung yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn theo sự điều phối chung của chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn Việt Nam tại hiện trường và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

   Trường hợp không có tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được quy định tại Nghị định 95/2010/NĐ-CP quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn