Trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Ngày hỏi:12/10/2016

Trường hợp nào Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích bị thu hồi? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em là Tố Trinh. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Em có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích bị thu hồi trong những trường hợp nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của em là tr***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích sẽ bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

   a) Thực hiện hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích không đúng với phạm vi cho phép của Chứng chỉ hành nghề;

   b) Không tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, về xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

   c) Cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng Chứng chỉ hành nghề;

   d) Tự ý tẩy xóa, sửa chữa Chứng chỉ hành nghề;

   đ) Các trường hợp bị thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn