Tư vấn về việc bị cắt điện

Ngày hỏi:31/12/2014

Theo như khoản 6, điều 23 Luật điện lực, trường hợp bên mua điện (khách hàng) không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo ba lần thì sau 15 ngày kể từ lần thông báo đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện. Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra. Vậy thì việc cắt điện vào lúc 11h trưa ngày 31/12/2014 có đúng luật ( Phiếu thanh toán tiền điện được phát vào ngày 22/12/2014). 1h30 chiều tôi thanh toán tiền điện và phải đóng phí gắn điện là 89.000 đồng. Và chỉ có mình tôi bị cắt điện trong khi 1 số hộ gần nhà tôi vẫn chưa thanh toán. Tôi muốn hỏi như vậy có đúng luật không? Và biên lai thu tiền của tôi lại để ngày thanh toán là 1/5/2015. Ps: Khi tôi nêu về khoản 6, điều 23 Luật điện lực thì 1 vị đứng tuổi làm trong văn phòng bảo đó là Luật dầu mỏ/

  • Khoản 6 điều 23 Luật điện lực năm 2004 có quy định: Trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo ba lần thì sau mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện. Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra. Như vậy, việc cắt điện như nội dung bạn trình bày là không đúng quy định của Luật điện lực nên bạn có quyền yêu cầu công ty điện lực trả lời khiếu nại của bạn và bồi thường thiệt hại nếu có.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn