Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay và khớp vai

Ngày hỏi:04/04/2019

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay và khớp vai là bao nhiêu? Văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này?

Trần Thu Thủy - Hòa Bình

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay và khớp vai được quy định tại Mục I Chương 8 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ cơ-xương-khớp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   I. Cánh tay và khớp vai

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Cụt hai chi trên

   1.1. Tháo hai khớp cổ tay (hoặc cụt hai bàn tay)

   82

   1.2. Cụt 1/3 trên cẳng tay một bên và 1/3 giữa cẳng tay bên kia

   83

   1.3. Cụt 1/3 giữa hai cẳng tay

   83

   1.4. Cụt 1/3 trên hai cẳng tay

   84

   1.5. Tháo hai khớp khuỷu tay

   85

   1.6. Cụt 1/3 giữa một cánh tay và 1/3 giữa một cẳng tay còn lại

   85

   1.7. Cụt 1/3 giữa một cánh tay và 1/3 trên một cẳng tay bên kia

   86

   1.8. Cụt 1/3 trên một cánh tay một bên và 1/3 giữa một cẳng tay còn lại

   87

   1.9. Cụt 1/3 trên một cánh tay một bên và 1/3 trên một cẳng tay còn lại

   88

   1.10. Cụt hai cánh tay từ 1/3 giữa - 1/3 dưới

   89

   1.11. Cụt hai cánh tay từ 1/3 trên trở lên.

   91

   1.12. Tháo hai khớp vai

   95

   2. Cụt hai chi: một chi trên và một chi dưới, cùng bên hoặc khác bên

   2.1. Cụt một cẳng tay và một cẳng chân (bất kì đoạn nào kể từ tháo khớp cổ tay hoặc tháo khớp cổ chân trở lên)

   83

   2.2. Cụt 1/3 giữa một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 dưới một cẳng chân (hoặc cẳng tay)

   84

   2.3. Cụt 1/3 trên một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 trên một cẳng chân (hoặc một cẳng tay)

   86

   2.4. Cụt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 giữa đùi, hoặc ngược lại

   88

   2.5. Cụt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 trên một đùi

   91

   2.6. Tháo khớp vai và tháo một khớp háng cùng hoặc khác bên

   95

   3. Cụt một chi trên và mù một mắt

   3.1 Tháo khớp cổ tay và mù một mắt

   82

   3.2. Cụt một cẳng tay và mù hoàn toàn một mắt

   83

   3.3. Cụt một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả

   84

   3.4. Cụt một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp được mắt giả

   86

   3.5. Tháo khớp một vai và mù một mắt

   87

   3.6. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả

   93

   3.7. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp mắt giả

   95

   4. Tháo một khớp vai

   72

   5. Cụt một cánh tay

   5.1. Đường cắt 1/3 giữa

   61-65

   5.2. Đường cắt 1/3 trên

   66-70

   6. Gãy đầu trên xương cánh tay (từ cổ giải phẫu trở lên)

   6.1. Vỡ, tiêu chỏm đầu xương cánh tay hậu quả hàn khớp vai hoặc lủng liểng (chụp phim X-quang xác định)

   41-45

   6.2. Can liền tốt, nhưng có teo cơ và hạn chế động tác khớp vai mức độ vừa

   21-25

   6.3. Can liền xấu, teo cơ Delta, đai vai và cánh tay, hạn chế động tác khớp vai nhiều

   31-35

   7. Gãy thân xương cánh tay một bên

   7.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, cánh tay cử động tương đối bình thường

   11-15

   7.2. Can liền xấu, trục hơi lệch, không ngắn chi

   21-25

   7.3. Can liền xấu, trục lệch, ngắn chi, teo cơ do giảm vận động

   7.3.1. Ngắn dưới 3cm

   26-30

   7.3.2. Ngắn từ 3cm trở lên

   31-35

   7.4. Can xấu, hai đầu gãy chồng nhau

   41

   8. Gãy đầu dưới xương cánh tay một bên

   8.1. Gãy trên lồi cầu hoặc gãy giữa hai lồi cầu, hạn chế gấp, duỗi khớp khuỷu

   21-25

   8.2. Gãy như mục 8.1, nhưng can liền xấu, di lệch dẫn đến hậu quả cứng, hàn khớp khuỷu: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp khuỷu

   8.3. Mẻ hoặc rạn lồi cầu đơn thuần, không ảnh hưởng đến khớp

   3-5

   8.4. Mẻ xương dài (Các chi trên và chi dưới, chưa đến ống tủy hoặc đến ống tủy nhưng không có biến chứng)

   Nếu có biến chứng áp dụng Tổn thương do viêm xương Phần bệnh tật

   1-3

   9. Mất đoạn xương cánh tay tạo thành khớp giả

   9.1. Khớp giả chặt

   31-35

   9.2. Khớp giả lỏng

   41-45

   10. Tổn thương khớp vai một bên

   10.1. Mức độ hạn chế các động tác ít (hạn chế 1 - 2/7 động tác)

   11-15

   10.2. Mức độ hạn chế các động tác rất nhiều, kèm theo teo cơ (hạn chế 3 - 5/7 động tác)

   21-25

   10.3. Cứng khớp vai gần hoàn toàn

   31-35

   11. Cứng khớp vai hoàn toàn

   11.1. Tư thế thuận: Tư thế nghỉ - 0o

   46-50

   11.2. Tư thế không thuận: Ra trước, ra sau, giơ ngang và lên cao

   51-55

   11.3. Thay khớp vai nhân tạo

   16-20

   12. Trật khớp vai cũ dễ tái phát (không còn khả năng điều trị hoặc điều trị không kết quả)

   21-25

   13. Cứng nhiều khớp lớn chi trên

   13.1. Vừa cứng khớp vai vừa cứng khớp khuỷu một bên ở tư thế bất lợi về chức năng

   51-55

   13.2. Cứng cả ba khớp: vai - khuỷu - cổ tay

   61

   13.3. Trật khớp cùng đòn cũ dễ tái phát

   11-15


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay và khớp vai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn