Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh

Ngày hỏi:04/04/2019

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh được tính như thế nào? Xin cảm ơn

Hồng Thanh (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh được quy định tại Mục XII Chương 8 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ cơ-xương-khớp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   XII. Tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Tổn thương đốt sống C1 và C2

   31-35

   2. Xẹp, viêm dính khớp các đốt sống cổ do chấn thương

   2.1. Xẹp, viêm dính một - hai đốt sống cổ, đau vừa, hạn chế một phần động tác cổ - đầu (gấp - duỗi, nghiêng trái, phải và xoay từ 0o đến 20°)

   31-35

   2.2. Xẹp, viêm dính trên hai đốt sống cổ, đau nhiều, trở ngại đến vận động cổ đầu (trên 20o ở tất cả các động tác)

   41-45

   3. Tổn thương cột sống lưng - thắt lưng

   3.1. Gãy, xẹp thân một đốt sống

   21-25

   4. Gãy, xẹp thần hai hoặc ba đốt sống trở lên

   4.1. Xẹp thân hai đốt sống

   26-30

   4.2. Xẹp ba đốt sống

   36-40

   4.3. Xẹp trên ba đốt sống

   41-45

   5. Gãy, vỡ mỏm gai

   5.1. Của một đốt sống

   6-10

   5.2. Của hai hoặc ba đốt sống

   16-20

   5.3. Của trên ba đốt sống

   26-30

   6. Gãy, vỡ mỏm bên

   6.1. Của một đốt sống

   3-5

   6.2. Của hai hoặc ba đốt sống

   11-15

   6.3. Của trên ba đốt sống

   21-25

   7. Viêm cột sống dính khớp do chấn thương cột sống

   7.1. Dính khớp cột sống giai đoạn I

   21-25

   7.2. Dính khớp cột sống giai đoạn II

   41-45

   7.3. Dính khớp cột sống giai đoạn II - III

   61-65

   7.4. Dính khớp cột sống giai đoạn IV

   81

   8. Trượt thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm

   8.1. Trượt một ổ không tổn thương thần kinh

   21-25

   8.2. Trượt nhiều tầng không tổn thương thần kinh

   31-35

   Ghi chú: Tổn thương xương, nếu có biểu hiện loãng xương kèm theo (loãng xương do liệt thần kinh gây giảm vận động, do cố định xương kéo dài, không tính loãng xương do tuổi) thì được cộng 5-10% (cộng lùi)


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn