Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ngón chân

Ngày hỏi:04/04/2019

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ngón chân là bao nhiêu theo quy định hiện hành? Xin cảm ơn

Bích Chi (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ngón chân được quy định tại Mục IX Chương 8 Tổn thương cơ thể do tổn thương hệ cơ-xương-khớp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ban hành kèm theo Bảng 1 Thông tư 20/2014/TT-BYT như sau:

   IX. Ngón chân

   Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

   1. Cụt năm ngón chân

   26-30

   2. Cụt bốn ngón chân

   2.1. Cụt bốn ngón II + III + IV + V (còn lại ngón I)

   16-20

   2.2. Cụt bốn ngón I + II +III + IV (còn lại ngón út)

   21-25

   2.3. Cụt bốn ngón I + II + III + V (còn lại ngón IV)

   21-25

   2.4. Cụt bốn ngón I + II + IV + V (còn lại ngón III)

   21-25

   3. Cụt ba ngón chân

   3.1. Cụt ba ngón nhưng không mất ngón chân I

   11-15

   3.2. Cụt ba ngón trong đó có ngón chân I

   16-20

   4. Cụt hai ngón chân

   4.1. Cụt 2 ngón III + IV hoặc 2 ngón III + V hoặc 2 ngón IV + V

   6-10

   4.2. Cụt ngón II và một ngón khác (trừ ngón chân I)

   11-15

   4.3. Cụt ngón chân I và một ngón khác

   16-20

   5. Cụt ngón chân I

   11-15

   6. Cụt một ngón chân khác

   3-5

   7. Cụt đốt ngoài của một ngón chân I (đầu ngón chân)

   6-10

   8. Cụt đốt ngoài của ngón chân khác (đầu ngón chân)

   1-3

   9. Cụt hai đốt ngoài của một ngón chân khác

   2-4

   10. Cứng khớp liên đốt ngón chân I

   10.1. Tư thế thuận

   3-5

   10.2. Tư thế bất lợi

   7-9

   11. Cứng khớp đốt - bàn của ngón chân I

   7-9

   12. Cứng khớp đốt - bàn hoặc các khớp liên đốt với nhau của một ngón chân khác

   12.1. Cứng ở tư thế thuận

   1-3

   12.2. Cứng ở tư thế bất lợi về chức năng

   4-5

   13. Gãy xương một đốt ngón chân

   1


   Trên đây là nội dung quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương ngón chân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn