Văn bản đóng dấu giáp lai phải in 1 mặt đúng không?

Ngày hỏi:23/10/2019

Em muốn hỏi những văn bản mình đóng dấu giáp lai bắt buộc phải in 1 mặt đúng không anh chị? Em cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định về cách đóng dấu giáp lai, cụ thể như sau:

   "Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản."

   Ngoài ra, Công văn 6550/TCHQ-VP năm 2012 hướng dẫn: Văn bản có từ 02 trang trở lên đối với văn bản in 01 mặt và từ 03 trang trở lên đối với văn bản in 02 mặt bắt buộc phải đóng dấu giáp lai. Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản, trùm lên một phần của tất cả các tờ giấy. Mỗi dấu đóng tối đa không quá 05 trang in 01 mặt, 09 trang in 02 mặt văn bản.

   Như vậy, quy định hiện hành không bắt buộc văn bản đóng dấu giáp lai phải được in 1 mặt giấy.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn