Về chế độ phụ cấp theo NĐ 116/2010/NĐCP và phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang công tác ở thôn đặc biệt khó khăn.

Ngày hỏi:13/01/2014

Tôi công tác tại trường Tiểu học Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang từ 10/10/1977 đến nay (năm 2014). Tôi đã được hưởng hết chế độ thu hút theo nghị định 61/NĐ-CP và đã được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP. Ngày 23/02/2012 Chính phủ ban hành Quyết định 231/QĐ-TTg thì xã Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010. Năm học 2012 - 2013 và học kỳ I năm 2013 - 2014 tôi được phân công dạy kê ở khu lẻ (đóng trên thôn Chẽ - Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang là thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT). Như vậy trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP hay không? Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác ở thôn đặc biệt khó khăn là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Sở tài chính Tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • - Theo qui định Điều 5 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ áp dụng cho các đối tượng được hưởng phụ cấp lâu năm tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn. Theo bà trình bày đã được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP và phân công dạy ở khu lẻ từ năm học 2012 - 2013 và học kỳ I năm học 2013 - 2014 (đóng trên thôn Chẽ - Trường Sơn - Lục Nam - Bắc Giang là thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT). Như vậy, trường hợp của bà sẽ được cộng dồn thời gian bà được phân công dạy ở khu lẻ (năm học 2012 - 2013 và học kỳ I năm học 2013 - 2014) để tính hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định 116/2006/NĐ-CP, vói điều kiện khi được phân công dạy ở khu lẻ bà phải có quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

   - Tại Điều 7, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ qui định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập”.

   Theo qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thì danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chỉ bao gồm danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 và Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

   Tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: bổ sung “vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn qui định bao gồm: các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phun, sóc, ấp...(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền” và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/4/2013.

   Do vậy, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên công tác ở thôn đặc biệt khó khăn mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Thời gian được hưởng phụ cấp ưu đãi từ ngày 15/4/2013.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tài chính Bắc Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp ưu đãi
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn