Về kê khai lý lịch người xin vào Đảng

Ngày hỏi:11/01/2012
Bạn Lê Hồng Châu hỏi: Khi khai lý lịch, người xin vào Đảng có phải khai cha, mẹ kế; anh chị em của cha, mẹ kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha không? Quan hệ chính trị của những người nêu trên có ảnh hưởng như thế nào đối với tiêu chuẩn, điều kiện của người xin vào Đảng? Trường hợp người xin vào Đảng không khai vào lý lịch cha, mẹ kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; cùng mẹ khác cha có được không?

  Nội dung này được Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Trả lời:

   Mục 3, Điều 4 về thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại), Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Tổ chức Trung ương số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 nêu rõ: người xin vào Đảng phải tự khai lý lịch trung thực, đầy đủ, rõ ràng về lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp Nhà nước của cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng); anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con; ông, bà nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột. Hướng dẫn không quy định người xin vào Đảng phải khai thêm các mối quan hệ khác. Do vậy, trường hợp đồng chí nêu, nếu người xin vào Đảng không khai trong lý lịch cũng không vi phạm quy định của Trung ương và không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn và điều kiện của người xin vào Đảng./.


  Nguồn:

  Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Xin vào Đảng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn