Việc đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được thực hiện thế nào?

Ngày hỏi:24/05/2017

Việc đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được quy định ra sao? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Đại Công, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi có tìm hiểu về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia. Trong đó, một vài chỗ tôi chưa nắm rõ. Các bạn cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, việc đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được thực hiện thế nào? Văn bản nào quy định nội dung này? Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn! Xin chân thành cảm ơn! Hoàng Đại Công (0905****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Cụ thể như sau:

   Đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự do Bộ Công an báo cáo Chính phủ đưa vào chương trình xây dựng nghị định hàng năm của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương I của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP và các quy định cụ thể sau đây:

   a) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, các đơn vị lập đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ gửi Vụ Pháp chế tập hợp chậm nhất vào ngày 01 tháng 7 của năm trước;

   b) Đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm đăng tải bản thuyết minh và báo cáo đánh giá tác động sơ bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất là 20 (hai mươi) ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (trừ các nghị định có nội dung thuộc bí mật nhà nước);

   c) Vụ Pháp chế tập hợp đề nghị xây dựng nghị định của các đơn vị gửi đến, lập dự thảo đề nghị xây dựng nghị định của Bộ Công an trình lãnh đạo Bộ để gửi xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; phối hợp với đơn vị đề nghị xây dựng nghị định hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Bộ trưởng;

   d) Trên cơ sở xem xét hồ sơ do Vụ Pháp chế trình, Bộ trưởng duyệt ký văn bản đề nghị của Bộ Công an về xây dựng nghị định gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp tập hợp trình Chính phủ chậm nhất là ngày 01 tháng 8 của năm trước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 66/2011/TT-BCA .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghị định
  Chính phủ
  Bảo vệ an ninh trật tự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn