Việc thực hiện Đề án 25 tại huyện Tiên Yên

Ngày hỏi:14/03/2016

Huyện Tiên Yên thực hiện đề án tinh giản biên chế từ tháng 9-2014. Huyện thực hiện dồn công việc kế toán của các phòng ban về Phòng Tài chính huyện gây khó khăn trong việc thực hiện công tác. Một số kế toán trường học bị chuyển sang công tác mầm non gây ảnh hưởng tới công tác chuyên môn, tư tưởng làm việc. Trong đó một kế toán kiêm 2 trường gây khó khăn cho việc thực hiện công tác. Theo đề án tinh giản chưa thực hiện đối với người nuôi con dưới 36 tháng và mang thai. Tôi xin hỏi: huyện Tiên Yên thực hiện việc tinh giản đã đúng chưa? Tôi muốn đề xuất chia nhỏ công việc của phòng Tài chính, có thể thêm người để thực hiện tố công việc và cho kế toán trường trở lại thực hiện công tác chính được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế, huyện Tiên Yên đã xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế huyện Tiên Yên”.

   Ngày 28/02/2015, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1876-QĐ/TU phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng bộ huyện Tiên Yên”. Trên cơ sở Đề án đã được Tỉnh ủy phê duyệt, huyện Tiên Yên đã triển khai thực hiện một số giải pháp về tinh giản biên chế như chuyển nhiệm vụ kế toán của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện về Phòng Tài tính - Kế hoạch, đồng thời thuyên chuyển 02 công chức từ các phòng chuyên môn khác về Phòng Tài chính - Kế hoạch (01 công chức từ Văn phòng UBND&HĐND, 01 công chức từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội) để thực hiện nhiệm vụ kế toán; thực hiện sắp xếp kế toán kiêm nhiệm 02 trường học (có phạm vi gần nhau), cử một số kế toán trường học có nguyện vọng đi học trung cấp sư phạm mầm non để bố trí giảng dạy trong các trường Mầm non thuộc huyện (do một số trường Mầm non còn thiếu giáo viên)…

   Do vậy, việc huyện Tiên Yên thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ mới.

   Đồng thời, theo quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh, việc điều động, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Tiên Yên thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tiên Yên, do vậy đối với đề xuất về việc phân chia nhiệm vụ, công việc, bố trí thêm người Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện… của độc giả Hoàng Thị Hương, độc giả có thể đề xuất, kiến nghị, báo cáo lãnh đạo huyện Tiên Yên để được xem xét, giải quyết./.

   (Theo Công văn 1875/SNV-XDCQ&CTTN)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn