Xác định trình độ lý luận chính trị theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:14/05/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, tôi đã tốt nghiệp đại học và là một đảng viên. Sắp tới tôi kết hôn, chồng tôi là công an. Trong mục lý lịch có quy định về xác định trình độ lý luận chính trị. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, tôi có trình độ chính trị là gì? Có phải là sơ cấp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm 1 Hướng dẫn 69/HD-BTGTW năm 2013, có quy định về căn cứ để xác định trình độ lý luận chính trị như sau:

   - Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức xác định và cấp giấy xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho người yêu cầu. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và thẩm định việc xác nhận để bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

   Và tại Điều 3 Quy định 256-QĐ/TW năm 2009 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

   Có quy định về nguyên tắc xác định trình độ lý luận chính trị như sau:

   Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.

   Vậy nên với trường hợp của bạn, bạn cần liên hệ với Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để xác định trình độ lý luận chính trị của mình. Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sẽ đối chiếu và xác định trình độ lý luận chính trị của bạn có phải là sơ cấp là một trình độ khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn