Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày hỏi:13/10/2016

Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được quy định như thế nào? Tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan tới chất lượng hàng hóa sản phẩm và cũng có nghiên cứu về vấn đề này. Tôi muốn hỏi: Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật sớm trả lời giúp tôi. Tôi xin cám ơn! Trịnh Thị Công, Tp.HCM (SĐT: 0911***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 và được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị định 132/2008/NĐ-CP, theo đó:

   1. Việc xác định sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) căn cứ vào:

   a) Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa;

   b) Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ;

   2. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố sau:

   a) Bản chất hóa học, vật lý, sinh học;

   b) Kết cấu, nguyên lý hoạt động;

   c) Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.

   3. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xác định và ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, được quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn