Xử lý chất thải trong chăn nuôi nông hộ theo Luật Chăn nuôi 2018

Ngày hỏi:21/12/2018

Hoạt động chăn nuôi bao gồm hoạt động chăn nuôi nông trại và hoạt động chăn nuôi nông hộ. Vậy cho tôi hỏi trong quá trình chăn nuôi nông hộ thì việc xử lý chất thải phải thực hiện các yêu cầu nào theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Chăn nuôi 2018).

   Luật Chăn nuôi 2018 quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

   Theo quy định tại Điều 60 Luật Chăn nuôi 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì việc xử lý chất thải trong chăn nuôi nông hộ được quy định cụ thể như sau:

   Chủ chăn nuôi nông hộ phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

   - Có biện pháp xử lý phân, nước thải, khí thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh;

   - Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn