Xử lý công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí khi kết thúc

Ngày hỏi:17/09/2016

Tôi có một thắc mắc mong ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Sau khi tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển thì các nhà giàn được xử lý thế nào? Có quy định nào bắt buộc các công ty khai thác phải tháo dỡ các công trình khi kết thúc công việc hay không? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về việc xử lý công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí khi kết thúc Điều 13 Luật dầu khí 1993 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật dầu khí sửa đổi 2008 quy định như sau:

   Trong quá trình tiến hành hoạt động dầu khí, sau khi kết thúc từng công đoạn hoặc từng giai đoạn hoặc kết thúc hợp đồng dầu khí, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí không còn sử dụng và phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

   Ngoài ra, Điều 77 Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ thu dọn mỏ như sau:

   Điều 77. Nghĩa vụ thu dọn mỏ
   1. Nhà thầu có nghĩa vụ thu dọn mỏ theo quy định của Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.
   2. Nhà thầu phải lập kế hoạch thu dọn và trích lập quỹ thu dọn công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.
   3. Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn mỏ theo kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân và được Bộ Công Thương chấp thuận hoặc theo yêu cầu của Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân có thể không thu dọn toàn bộ hoặc từng phần công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.
   4. Trong quá trình hoạt động dầu khí, tổ chức, cá nhân phải tiến hành ngay việc thu dọn từng phần hoặc toàn bộ công trình cố định, thiết bị và phương tiện bị hư hỏng nặng hoặc xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn và hiệu quả của hoạt động dầu khí.
   5. Việc thu dọn mỏ phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ lòng đất, khôi phục trạng thái môi trường sinh thái, an toàn giao thông và các nguồn lợi khác của biển.
   6. Thực hiện việc giám sát môi trường và độ ổn định địa chất của các giếng khoan.
   7. Chi phí thu dọn mỏ được tính vào chi phí dầu khí được thu hồi.

   Trên đây là tư vấn về việc xử lý công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí khi kết thúc. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật dầu khí 1993.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn