Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày hỏi:28/12/2016

Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Nghe nói cấp trên đang có ý định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nên em rất thắc mắc vấn đề này. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giùm em. Em xin cảm ơn nhiều! Trâm Thanh, SĐT: 0163387***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 26/2014/TT-BCT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   1. Thời hiệu khiếu nại đối với kết quả bình chọn là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

   2. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

   3. Trong trường hợp cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận vi phạm các quy định pháp luật và các quy định của Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm Hội đồng bình chọn có thể trình cấp có thẩm quyền xử lý hoặc thu hồi lại Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, được quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn