Xử lý người đứng đầu đơn vị xảy ra tham nhũng

Ngày hỏi:15/01/2014

Gần đây báo chí nói mạnh về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Qua một số vụ án về tham nhũng đã đưa ra xét xử và xử phạt kẻ tham nhũng với mức án nghiêm khắc, người dân đang tin tưởng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta. Đằng sau những kẻ tham nhũng là ai thì cần phải xử lý nghiêm và xử lý triệt để. Người dân chúng tôi rất quan tâm xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức xảy ra tiêu cực. Mong luật sư quan tâm trả lời vấn đề này.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 107/2006 và Nghị định 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng do mình quản lý, phụ trách quy định: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức sau: Khiển trách; cảnh cáo hoặc cách chức. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp họ không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng hoặc họ đã chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành. Xử lý kỷ luật đối với Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu để xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu về chính trị, kinh tế, xã hội thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài các quy đinh của Nhà nước nêu trên còn có các quy định của Đảng đối với cán bộ Đảng viên, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đều bị chịu trách nhiêm và xử lý theo pháp luật.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn