Xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận đối với tài sản của 1 doanh nghiệp tại 1 địa chỉ

Ngày hỏi:05/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về xử lý nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp. Anh chị cho tôi hỏi việc xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận đối với tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 55/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 10/10/2019) thì Xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận đối với tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ như sau:

   a) Đối với lô tài sản bao gồm các tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng, Công ty Mua bán nợ quyết định lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp có tài sản trong lô không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản và Công ty Mua bán nợ chịu trách nhiệm về việc quyết định giá bán tài sản.

   b) Đối với lô tài sản trong đó có tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên, Công ty Mua bán nợ thuê tổ chức định giá có chức năng thẩm định giá để thẩm định giá và thực hiện như sau:

   - Trường hợp tổng giá trị theo kết quả thẩm định giá của lô tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, Công ty Mua bán nợ thực hiện bán đấu giá theo quy định.

   - Trường hợp tổng giá trị theo kết quả thẩm định giá của lô tài sản dưới 100 triệu đồng, Công ty Mua bán nợ quyết định lựa chọn hình thức bán đấu giá hoặc bán thỏa thuận.

   Trên đây là quy định về xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận đối với tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn