Xử lý trường hợp bỏ qua quy trình kiểm định

Tôi là một cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Qua theo dõi công tác kiểm định kỹ thuật ATLĐ tại công ty, tôi thấy một sô kiểm định viên khi tiến hành kiểm định đã bỏ qua một số bước theo quy trình kiểm định. Vậy trường hợp bỏ qua quy trình kiểm định như vậy sẽ xử lý như thế nào? Trả lời: Theo Quy định tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 và Quyết định 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy trình kiểm định thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn và quy trình kiểm định các loại nồi hơi và bình chịu áp lực thì quy trình kiểm định là bắt buộc áp dụng trong quá trình kiểm định đối với các kiểm định viên, do đó các kiểm định viên phải thực hiện đầy đủ các buớc của quy trình đã được ban hành. Nếu phát hiện việc các kiểm định viên bỏ qua quy trình kiểm định, người giám sát quá trình kiểm định, người có trách nhiệm quản lý kỹ thuật của doanh nghiệp có quyền yêu cầu các kiểm định viên thực hiện đầy đủ các bước kiểm định theo đúng quy trình. Nếu các kiểm định viên cố tình không thực hiện thì báo cáo người có thẩm quyền của doanh nghiệp để yêu cầu các cơ quan kiểm định thực hiện đúng quy trình quy định và báo cáo Thanh tra lao động địa phương giải quyết.

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Quy định tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 và Quyết định 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy trình kiểm định thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn và quy trình kiểm định các loại nồi hơi và bình chịu áp lực thì quy trình kiểm định là bắt buộc áp dụng trong quá trình kiểm định đối với các kiểm định viên, do đó các kiểm định viên phải thực hiện đầy đủ các buớc của quy trình đã được ban hành.

   Nếu phát hiện việc các kiểm định viên bỏ qua quy trình kiểm định, người giám sát quá trình kiểm định, người có trách nhiệm quản lý kỹ thuật của doanh nghiệp có quyền yêu cầu các kiểm định viên thực hiện đầy đủ các bước kiểm định theo đúng quy trình. Nếu các kiểm định viên cố tình không thực hiện thì báo cáo người có thẩm quyền của doanh nghiệp để yêu cầu các cơ quan kiểm định thực hiện đúng quy trình quy định và báo cáo Thanh tra lao động địa phương giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn