Yêu cầu chất lượng của đực giống, cái giống trong sản xuất theo Luật Chăn nuôi 2018

Ngày hỏi:13/12/2018

Cho tôi hỏi một số vấn đề sau đây: Theo Luật Chăn nuôi mới được Quốc hội thông qua mà nhiều ngày nay báo đài hay nhắc đến thì có quy định:

- Đực giống sử dụng trong sản xuất giống phải đáp ứng các yêu cầu gì hay không? Và.

- Cái giống sử dụng trong sản xuất giống phải đáp ứng các yêu cầu gì hay không?

Nếu có quy định thì yêu cầu cụ thể là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Chăn nuôi 2018).

   Luật Chăn nuôi 2018 quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

   Theo quy định tại Điều 24 Luật Chăn nuôi 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì yêu cầu chất lượng của đực giống, cái giống trong sản xuất được quy định cụ thể như sau:

   1. Đực giống sử dụng trong sản xuất giống phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   - Có lý lịch, hệ phả rõ ràng;

   - Được sản xuất từ cơ sở sản xuất giống, phù hợp với chất lượng giống công bố áp dụng;

   - Đực giống sử dụng trong cơ sở sản xuất tinh nhằm mục đích thương mại phải được kiểm tra năng suất cá thể, đạt chất lượng theo quy định.

   2. Cái giống sử dụng trong sản xuất giống phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   - Có lý lịch, hệ phả rõ ràng;

   - Được sản xuất từ cơ sở sản xuất giống, phù hợp với chất lượng giống công bố áp dụng, đạt chất lượng theo quy định.

   Lưu ý: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mức chất lượng giống đối với đực giống, cái giống.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn