Yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày hỏi:25/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Bộ Tài chính thì yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 quy định yêu cầu của kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

   - Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   - Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn với Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 và Quyết định số 2408/QĐ-BTC ngày 26/12/2018.

   - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

   - Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của cơ quan, báo, tạp chí ngành. Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn