Yêu cầu đối với chuẩn quốc gia

Ngày hỏi:16/01/2019

Chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo lường phải đáp ứng những yêu cầu gì? Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi được không? Chân thành cảm ơn Ban biên tập rất nhiều

Hoàng Kim (kim***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Luật Đo lường 2011 thì chuẩn quốc gia phải đáp ứng những yêu cầu sau:

   1. Đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 11 của Luật này.

   2. Chuẩn quốc gia phải được thiết lập theo kế hoạch phát triển chuẩn quốc gia. (Khoản này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   3. Chuẩn quốc gia phải được phê duyệt; duy trì, bảo quản, sử dụng tại tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia.

   4. Chuẩn quốc gia phải được định kỳ hiệu chuẩn hoặc so sánh với chuẩn quốc tế hoặc với chuẩn quốc gia của nước ngoài đã được hiệu chuẩn hoặc đã được so sánh với chuẩn quốc tế.

   Việc hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn quốc gia do tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia thực hiện.

   5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển chuẩn quốc gia. (Khoản này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   6. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia; quy định chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về yêu cầu đối với chuẩn quốc gia. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Đo lường 2011.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn