Yêu cầu kỹ thuật bay đo trọng lực trong điều tra thực địa khoáng sản

Ngày hỏi:28/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ trong điều tra địa chất khoáng sản. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì yêu cầu kỹ thuật bay đo trọng lực trong điều tra thực đại khoáng sản được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 41 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT thì Yêu cầu kỹ thuật bay đo trọng lực trong điều tra thực địa khoáng sản như sau:

   1. Chu trình thực hiện một chuyến bay đo quy định tại Hình 3 khoản này lần lượt như sau:

   - Xuất phát từ sân bay;

   - Tuyến bay đo kiểm tra;

   - Các tuyến bay đo trong vùng bay;

   - Tuyến bay đo kiểm tra;

   - Về sân bay (kết thúc chuyến bay).

   Hình 3: Sơ đồ thực hiện một chuyến bay đo trọng lực

   2. Yêu cầu đối với người vận hành hệ thống máy, thiết bị đo trọng lực:

   - Tuân thủ quy định an toàn lao động, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật;

   - Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy, thiết bị và ghi chép đầy đủ các thông tin, số liệu của tuyến bay vào nhật ký bay đo theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Khi kết thúc chuyến bay, có trách nhiệm chuyển số liệu từ máy, thiết bị đo ghi cho bộ phận văn phòng thực địa, ký xác nhận thời gian của chuyến bay vào nhật ký bay.

   3. Việc bay đo trọng lực đối với tuyến bay đo tựa, tuyến bay đo liên kết phải thực hiện bay đo liên tục và có độ cao cùng độ cao bay đo của tuyến bay đo thường.

   4. Phải bay đo lại khi có một trong các trường hợp sau:

   - Độ dài các đoạn tuyến bay đo > 5 km mà có độ lệch lớn hơn một phần ba (1/3) khoảng cách tuyến bay đo so với tuyến bay đo đã thiết kế;

   - Không ghi được một trong các loại số liệu sau: Thời gian, giá trị trường trọng lực, giá trị tọa độ và thời gian thực của máy GPS trên máy bay;

   - Giá trị đo xác định dịch chuyển điểm “0” trước và sau chuyến bay đo vượt quá giá trị cho phép của nhà sản xuất máy trọng lực hàng không;

   - Tuyến bay đo tựa, tuyến bay đo liên kết không bay đo liên tục.

   Trên đây là quy định về Yêu cầu kỹ thuật bay đo trọng lực trong điều tra thực địa khoáng sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn