Yêu cầu về giảng dạy kiến thức dân tộc đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Ngày hỏi:21/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới của UBDT thì yêu cầu về việc giảng dạy kiến thức dân tộc đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo được quy định thế nào? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Mục V Phần A Chương II Quyết định 778/QĐ/UBDT năm 2019 quy định yêu cầu về việc giảng dạy kiến thức dân tộc đối với viên chức, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

   - Giảng viên, báo cáo viên:

   + Giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên của Học viện Dân tộc, giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, ngành, địa phương có kinh nghiệm, hiểu biết về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc.

   + Các giảng viên, báo cáo viên cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn để bảo đảm giảng dạy có chất lượng chương trình này, sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

   - Phương pháp giảng dạy:

   + Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong giảng dạy. Cụ thể: với mỗi chuyên đề có thời lượng 4 tiết, giảng viên trình bày kiến thức chung trong 2 tiết, 2 tiết dành cho thảo luận nhóm. Giảng viên chia học viên trong lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm tối đa 10 thành viên, cử 1 trưởng nhóm. Thời gian thảo luận từ 30-40 phút. Sau thảo luận, trưởng nhóm thay mặt nhóm trình bày kết quả thảo luận. Giảng viên tổng hợp ý kiến bình luận, góp ý của tất cả học viên trong lớp và đưa ra kết luận cuối cùng.

   + Sử dụng triệt để thời gian thảo luận, thực hành dành cho mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn